Mikrokreditna organizacija Eki

Kneza Domagoja 12

Usluge

 

Mi smo neprofitna mikrokreditna organizacija koja uvažava svoje klijente, donosi fleksibilne odluke i preuzima prihvatljive rizike.
Mi smo decentralizovana organizacija sa motivisanim, odanim i profesionalnim osobljem i upravnim odborom. 
Pružamo finansijske usluge i tehničku podršku onima koji nemaju pristup bankarskim uslugama te poslovima koji kreiraju ili održavaju radna mjesta u cijeloj BiH, gdje god ima potrebe i mogućnosti.

Mi smo neprofitna mikrokreditna organizacija koja uvažava svoje klijente, donosi fleksibilne odluke i preuzima prihvatljive rizike.

Mi smo decentralizirana organizacija sa motiviranim, odanim i profesionalnim osobljem i upravnim odborom. 

Pružamo financijske usluge i tehničku podršku onima koji nemaju pristup bankarskim uslugama te poslovima koji kreiraju ili održavaju radna mjesta u cijeloj BiH, gdje god ima potrebe i mogućnosti.

 

Telefon: 036/355-580
Kontakt: Sanja Bajgorić